UwHofnar

 

"Geloof nooit de woorden van de hofnar, maar denk er over na!"