UwHofnar

Een verandercoach van Uw Hofnar is in staat om verschillende delen van zichzelf in te zetten. Zijn creatieve deel, zijn ratio, zijn praktische en het reflectieve.

De creatieve invalshoek: vooral in staat om enthousiasme te brengen, initiatieven los te maken en energie te brengen.

De rationele invalshoek: vooral in staat om out of the box te denken. Mensen op een ander spoor te brengen. De juiste mogelijkheden benutten.

De praktische invalshoek: zorgt dat mensen actief worden, (de goede dingen doen). Deze hofnar zit vooral op het proces en leert hoe je beweging kunt krijgen in de actie.

De reflectieve invalshoek: zit vooral op reflectie, leren en inspiratie opdoen. Voor organisaties die op een andere manier willen zien waar ze mee bezig zijn